Bản đồ đường lộ، xa lộ، và các đoạn cầu chui thường dễ ngập lụt trong các

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (OEM) Thành Phố Houston khuyến cáo cư dân và khách thăm tránh cáng lộ Houston trong thời gian mưa kéo dài lớc. يمكنك الحصول على Sở Công Chánh Houston và TxDOT Houston District ، OEM ، لا يمكنك اختيار ما تريده ، يمكنك الحصول على ما في الأمر ، ولكن يمكنك الحصول عليه. Du khách nên đặc biệt thận trọng khi i lại trong các khu vực này.

Bản Đồ các Địa iểm Dễ Bị Ngập Lụt

يمكنك الحصول على cầu chui và các khu vực trũng thấp đều có thể gây nguy hiểm trong thời gian mưa lớn và / hoặc mưa kéo dài. Nếu quý vị nhìn thấy tấm chắn trên lộ trình đi của quý vị، ĐỪNG đi vòng qua hoặc dỡ bỏ tấm chắn đó. يمكنك الحصول على تشون ناي được đặt để bảo vệ tính mạng người dân.