Bản đồ đường lộ، xa lộ، và các đoạn cầu chui thường dễ ngập lụt trong các

Văn Phòng Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp (OEM) Thành Phố Houston khuyến cáo cư dân và khách thăm tránh cáng lộ Houston trong thời gian mưa kéo dài hoặc. يمكنك الحصول على Sở Công Chánh Houston và TxDOT Houston District ، OEM ، لا يمكنك اختيار ما تريده ، يمكنك الحصول على ما في الأمر ، ولكن يمكنك الحصول عليه. Du khách nên đặc biệt thận trọng khi i lại trong các khu vực này.

Nhiệt Độ Quá Nóng: Các Mẹo Nhỏ để Giữ Mát

Khi chỉ số nhiệt tăng trên 108F trong hai ngày، Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia có thể ban hành Thông Cáo Thời Tiết Nóng.

تشو نهييت لا فونغ pháp حتى الآن هذا هو cảm thấy khi độ ẩm tương ã được tính đến với nhiệt độ không khí thực tế. Nói nôm na، đó là độ nóng "cảm nhn thấy" chứ không phải là nhiệt thực tế bên ngoài.

هونغ دان تشون بو تشو تاي ها

Có kiến ​​thức، kỹ năng và khả năng để ứng phó với tai họa là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Là một người dân Houston، quý vị có thực hiện điều này bằng cách làm theo quy trình chuẩn bốn bước: lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp، chuẩn d tgon يمكنك الحصول على ثانه فين ترونج كانغ كنغ كا مينه تو تشون بو.

Để yêu cầu hoặc tải về các bản sao của hướng dẫn này bằng tiếng Việt، vui lòng truy
قبعة houstonoem.org هووك غوي 3-1-1

تحميل

كاك بوك بو فو

سلام Cháy Lớn
كاك بوك بو فو
Mọi người được đề nghị tránh khu vực đó cho đến khi đám cháy được khu biệt، để cho phép các phương tiện tiếp ứng khẩn cấp ra vào hiện trường dễ dàng. Những người lái xe có thể bị hạn chế tầm nhìn do khói dày đặc.

Tiếp xúc với khói trong thời gian dài có thể dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. يمكنك الوصول إلى خويون كاو تيم ني تري في ترونج نها ، تيت هو ثينج كيو هو خونج كي في ساي أوم ، في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه ما سيحدث. Những người có bệnh về Tim hoặc hô hấp، chẳng hạn như bệnh suyễn، có thể nhạy cảm hơn vìy nên tìm nơi chữa trị y tế ngay nếu bệnh trt th tr h g nu bệnh trọt th tr h g nu bệnh trt th tr h g nu bệnh trọt th tr h g nu bệnh trọ tt h tr h nu bệnh trọtt tr h nu bệnh trtt h ngay nếu bệnh trh trng.

Thường Xuyên Cập Nhật Tin Tức
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức: các ài tin tức thời sự địa phương، các kênh truyền thôci thônh 88.7FM hoặc 740AM. Chỉ gọi 9-1-1 trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng.


Rò Rỉ Khí t
كاك بوك بو فو
ترانه خو فوك Đó
Để đề phòng، Sở Cứu Hỏa Houston đề nghị người dân tránh khu vực rò rỉ khí đốt cho n khc phục và họ ã giải quyết xong hiện trường.


Trú Ẩn Tại Chỗ do Hoạt Động của Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp
كاك بوك بو فو
تران أون توي تشو
Cư dân ở khu vực:
nên trú n trong tòa nhà nơi gần nhất، óng và khóa tất cả ca sổ và cửa ra vào، và cố gắng càng gần mặt t càng tốt.

Người dân ở bên ngoài khu vực ranh giới nên tránh lái xe vào khu vực đó cho n khi hiện trường đã được xử lý xong.

كيب نهات تين توك
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức: các ài tin tức thời sự địa phương، các kênh truyền thôci thônh 88.7FM hoặc 740AM.


Trú Ẩn Tại Chỗ do Phát Thải Hóa Chất Độc Hại
كاك بوك بو فو
Để bảo vệ an toàn công cộng، Sở Cứu Hỏa Houston đã ban hành lệnh Trú Ẩn Tại Chỗ cho các khu vực sau đây cho đến khi có thông báo thêm:

تران أون توي تشو
Cư dân ở khu vực:
nên trún tại chỗ ngay lập tức. Vật liệu này có thể nguy hiểm cho sức khỏe của quý vị. Có nghĩa là người dân nên tìm nơi trú on bên trong một tòa nhà và tiếp tục bên trong cho đến khi hết nguy hiểm.

  • انقر فوق ca cửa ra vào và cửa sổ. لم يذكر اسمه: هذا هو الشيء نفسه. Tìm nơi trún ở một căn phòng bên trong nhà. Nếu có thể được، hãy bít kín cửa on phòng trú on của quý vị bằng tấm nhựa và / hoặc băng dính dày.
  • Nếu quý vị tự bít kín trong một căn phòng bên trong nhà، bảo đảm quý vị có thể sử dụng phương tiện thông tin liên lạc (ài radio، iện thoại di t، qu vị ..) Tại Chỗ được bãi bỏ.
  • يمكنك الحصول على شيء من هذا القبيل على الرغم من ذلك ، يمكنك الحصول على شيء من هذا القبيل. Tuy nhiên، các phương tiện xe cộ ít hiệu quả hơn tòa nhà khi cần nơi trú on tại chỗ.

كيب نهات تين توك
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức: các ài tin tức thời sự địa phương، các kênh truyền thôci thônh 88.7FM hoặc 740AM. Chỉ gọi 9-1-1 trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng.

Sơ Tán and Trú Ẩn Tại Chỗ do Phát Thải Hóa Chất Độc Hại

كاك بوك بو فو
Để bảo vệ an toàn công cộng، Sở Cứu Hỏa Houston đã ra lệnh cho người dân trong khu vực dưới đây thực hiện các bước sau ây cho n khi có thông báo thêm:

تران أون توي تشو
Cư dân ở khu vực:
nên trún tại chỗ ngay lập tức. Có nghĩa là người dân nên tìm nơi trú on bên trong một tòa nhà và tiếp tục bên trong cho đến khi hết nguy hiểm.

  • انقر فوق ca cửa ra vào và cửa sổ. لم يذكر اسمه: هذا هو الشيء نفسه. Tìm nơi trún ở một căn phòng bên trong nhà. Nếu có thể được، hãy bít kín cửa on phòng trú on của quý vị bằng tấm nhựa và / hoặc băng dính dày.
  • Nếu quý vị tự bít kín trong một căn phòng bên trong nhà، bảo đảm quý vị có thể sử dụng phương tiện thông tin liên lạc (ài radio، iện thoại di t، qu vị ..) Tại Chỗ được bãi bỏ.
  • يمكنك الحصول على شيء من هذا القبيل على الرغم من ذلك ، يمكنك الحصول على شيء من هذا القبيل. Tuy nhiên، các phương tiện xe cộ ít hiệu quả hơn tòa nhà khi cần nơi trú on tại chỗ.

سو تان
Cư dân ở khu vực:
nên sơ tán khỏi khu vực đó ngay lập tức.

كيب نهات تين توك
Người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức: các ài tin tức thời sự địa phương، các kênh truyền thôci thônh 88.7FM hoặc 740AM.


Nhà Tạm Trú Mở Cửa cho các Cư Dân Bị Mất Nơi Ở
كاك بوك بو فو
يمكنك الحصول على هذه الطريقة في ngay có thể tới các địa iểm sau ây hoặc gọi Chi Nhánh Miền Duyên Hải Vùng Vịnh Texas của Hội Hồng Thập Tự Hoa.713.525.8300.


خويان كاو في فين تشوين كونغ كونغ
كاك بوك بو فو
كيب نهات تين توك
Để biết tin tức cập nhật về giao thông، theo dõiMETROHouAlerts vàMETROHouston trên Twitter và RideMETROAlerts trên Facebook.


خوين كاو ضد جياو تونج
كاك بوك بو فو
كيب نهات تين توك
Để biết tin tức giao thông cập nhật ، موقع truy cập Traffic.houstontransstar.org فاتبع تضمين التغريدة VA تضمين التغريدة ترين تويتر.


كانه باو باك
كاش نهو غيب Đỡ
Cơ quan thi hành luật pháp tin rằng sự việc người cao niên này biến mất có nguy cơ đe dọa thực sự tới sức khỏe và / hoặc an toàn của bản thân họ.

Vui lòng báo cáo ngay bất kỳ thông tin nào về người mất tích này cho cảnh sát.


كانه باو العنبر
كاش نهو غيب Đỡ
Cơ quan thi hành luật pháp tin rằng việc đứa trẻ này biến mất có nguy cơnh hưởng on tính mạng và / hoặc an toàn của em.

Vui lòng báo cáo bất kỳ thông tin nào về a trẻ mất tích này cho cảnh sát.

ĐỪNG tìm cách bắt giữ nghi phạm. Vui lòng gọi ngay cho cảnh sát nếu quý vị phát hiện thấy nghi phạm.


كانه باو زانه دونغ
كاش نهو غيب Đỡ
Cảnh sát tin rằng nghi phạm là mối đe dọa tức thời i công chúng và cơ quan thi hành luật pháp. ĐỪNG tìm cách bắt giữ người này. Vui lòng gọi ngay cho cảnh sát (9-1-1) nếu quý vị phát hiện thấy nghi phạm.